E–commerce to termin pochodzący z języka angielskiego, od słów electronic (elektroniczny) i commerce (handel). Przez Wikipedię jest definiowany jako elektroniczne wspomaganie handlu online oraz wymiany dokumentów biznesowych. Obejmuje kupno oraz sprzedaż towarów i usług w Internecie (witryny WWW z katalogami i ofertami, elektroniczne wspomaganie zakupów), przekazywanie zamówień i potwierdzeń oraz obsługę płatności bezgotówkowych. Nad tradycyjnymi kanałami dystrybucji góruje on bogactwem asortymentu oraz dostępnością towarów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Za jego wyższością przemawia również łatwy dostęp do szerokiego wyboru towarów oraz nieograniczonej możliwości porównań przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Jedna z firm dostarczających rozwiązania dla osób z branży e-commerce, jako najważniejsze zalety branży wymienia:

- obniżenie kosztów funkcjonowania i wyposażenia biur, zmniejszenie liczby personelu, skrócenie kanałów dystrybucji (uproszczenie obiegu dokumentacji), całkowita lub częściowa rezygnacja z magazynów,

- skrócenie czasu potrzebnego na zawarcie transakcji,

- możliwość indywidualizacji kontaktu, rozumiana jako komunikacja z konkretnym odbiorcą (tzw. model one to one),

- interaktywność, czyli ułatwione zapamiętywanie prezentowanych treści, personalizacja oferty oraz łatwe osiąganie informacji zwrotnej od klientów,

- elastyczność, możliwość błyskawicznego zamieszczania informacji na stronach internetowych oraz stosunkowo niskie koszty budowy i przebudowy serwisów,

- możliwość monitorowania przebiegu transakcji zarówno przez dostawcę jak i odbiorcę.