Reklama internetowa, a reklama tradycyjna


Z roku na rok, reklama internetowa staje się poważną gałęzią gospodarki. Dynamika wzrostu tego rynku bije na głowę reklamę w telewizji, radiu i kinie, nie wspominając o prasie drukowanej. Potężna dynamika rozwoju reklamy internetowej każe spodziewać się, że niedługo okaże się ona bardziej intratna niż reklama radiowa i reklama zewnętrzna. Ogromny potencjał tkwiący w polskim rynku potwierdzają przykłady innych krajów europejskich, bardziej zaawansowanych w rozwoju rynku internetowego. W Wielkiej Brytanii nakłady firm na reklamę internetową w 2004 roku okazały się wyższe niż nakłady na reklamę radiową, a w 2005 roku wyższe niż nakłady na reklamę zewnętrzną. Według cytowanych przez Interactive Advertising Bureau prognoz eMarketera, w 2007 roku reklama online ma stanowić już 18 % wartości rynku reklamowego na Wyspach.

Reklama w Internecie znacznie różni się od form tradycyjnych. Jest bardziej ukierunkowana, można ją porównać pod tym względem do reklamy w magazynach, ale posiada także cechy reklamy telewizyjnej gdyż zawiera animacje i ruch. Dodatkowo reklama internetowa jest interaktywna i może prowadzić do bezpośredniej reakcji odbiorcy i zakupu produktu.

Skuteczny marketing internetowy wymaga opracowania nowego zbioru postaw i towarzyszących im słów. Najważniejszym atutem reklam internetowych jest to, że ich treści są oglądane przez aktywnych poszukiwaczy informacji o produktach (usługach), nieprzypadkowych użytkowników Internetu. Są to osoby skłonne oglądać reklamę na stronach WWW, jeżeli dotyczy ona interesujących i atrakcyjnie zaprezentowanych informacji. Wszelkie badania na rynku amerykańskim potwierdzają, że reklama internetowa jest mniej denerwująca niż wszelkie inne formy reklamy. W Polsce jednak wyniki badań Akademii Ekonomicznej w Krakowie wykazały, że polscy Internauci wciąż jeszcze mają trochę bardziej pozytywne nastawienie do reklamy tradycyjnej.

Na rozwój znaczenia reklamy internetowej kapitalny wpływ ma niewątpliwie ciągły przyrost liczby internautów w naszym kraju. Zasięg najnowocześniejszego medium jest wciąż mniejszy niż w Europie Zachodniej, ale grupa 13,1 milionów polskich internautów (34 % Polaków wg GUS) powoli staje się łakomym kąskiem dla reklamodawców. Zdaniem Dominika Kaznowskiego, ważne dla rozwoju reklamy w sieci jest też rosnące zainteresowanie ze strony małych i średnich przedsiębiorstw.


Rys. 24. Zmiana wartości reklamy w klasach mediów.

Źródła: Starlink/gazeta.pl


Wydatki na internetową reklamę w Europie osiągną w bieżącym roku poziom 11,5 miliarda euro. To o 38 % więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym – informuje serwis Marketing Charts, powołując się na prognozę organizacji Interactive Advertising Bureau (IAB). Wzrost wydatków w branży pozostanie na solidnym poziomie 30–40 % na rynkach dojrzałych, takich jak Dania, Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. Za to na wielu rynkach wschodzących może on wynieść nawet do 70 %. Według IAB, bieżący rok, za który oficjalne dane organizacja przedstawi w czerwcu 2008, przyniesie mniejszą różnicę w wydatkach na reklamę online między Europą a Stanami Zjednoczonymi. W ubiegłym roku wynosiła ona 4,8 miliarda euro na korzyść USA, a w obecnym zmniejszy się do 2,1 miliarda euro.

Z danych IAB Polska wynika, że polski rynek internetowej reklamy zanotował w ubiegłym roku 50–procentowy wzrost, osiągając wartość 115 milionów euro. Największy segment stanowiły tutaj reklamy w wyszukiwarkach, na które przeznaczono 30,5 miliona euro. Reklama online obecnie stanowi ponad 5 % wszystkich wydatków na reklamę w Polsce i podobnie jak w innych krajach na całym świecie, jest najszybciej rozwijającym się pod tym względem medialnym sektorem.

Przychody reklamowe mediów ogółem wzrosną w 2008 roku o 11,3 % do 7,52 mld zł oraz o 8,1 % 2009 roku do 8,13 mld zł – wynika z szacunków CR Media Consulting. W 2007 roku rynek reklamy wzrósł o 12,8 % do 6,76 mld zł. Według autorów raportu w samym IV kwartale 2007 roku przychody reklamowe mediów w ujęciu netto wzrosły o 17,8 % stosunku do analogicznego okresu roku 2006. Zdecydowanie najszybsze tempo rozwoju zanotowała reklama internetowa, której wzrost wyniósł w 2007 roku 45 % w ujęciu rocznym, a wydatki reklamowe w tym segmencie wyniosły 331 mln zł wobec 229 mln zł w 2006 roku.

Do 2010 r. W porównaniu do roku 2006 Internet niemal podwoi swój udział w rynku i chociaż wydatki na wszystkie media będą rosły to oprócz Internetu jedynie kino i reklama zewnętrzna zwiększą swoje udziały. W 2007 r. reklama internetowa na świecie była warta 36 miliardów dolarów, o 5 miliardów więcej niż ZenithOptimedia prognozował w grudniu 2006 r. Obecnie szacunki mówią o 24 % dynamice wydatków na Internet w 2008 r. i 69 % wzroście wydatków przez najbliższe trzy lata. W 2010 r. reklama internetowa będzie warta 61 miliardów dolarów. Wówczas Internet, stanie się trzecim pod względem przychodów reklamowych medium, za telewizją i dziennikami, a przed magazynami, radiem, outdoorem i kinem. Prognozuje się, że tradycyjne media wzrosną o 5 % w roku przyszłym i o 14 % do roku 2010.

Z prognozy firmy Veronis Suhler Stevenson (VSS) wynika, że już w roku 2011 reklama internetowa stanie się największym segmentem rynku reklamy i przedsiębiorstwa wydadzą na nią więcej niż na reklamę w gazetach.

W opublikowanych prognozach firma Veronis Suhler Stevenson zakłada m. in., że już w tym roku konsumenci spędzą więcej czasu przy Internecie, niż przy czytaniu gazet lub słuchaniu muzyki. Badania firmy pokazują również, że konsumenci o wiele chętniej korzystają z tych mediów, za które muszą płacić (Internet, telewizja kablowa, gry wideo). Będzie to zresztą kontynuacja trendu już obserwowanego. W latach 2001–2006 wzrost średnich wydatków na media płatne zwiększył się o 19,8 %.

Najważniejsze jest jednak to, że w ocenie VSS następne lata będą "punktem zwrotnym" dla całego rynku reklamy. Już w roku 2011 rynek reklamy internetowej może osiągnąć wartość blisko 63 mld USD. Dla porównania, w ubiegłym roku najważniejszym segmentem był rynek reklamy w gazetach drukowanych, który osiągnął wartość ok. 55,7 mld USD. Na drugim miejscu znalazła się tradycyjna telewizja – w tym obszarze rynek reklamy jest warty 48,7 mld USD.

James Rutherfurd z VSS uważa, że właśnie informacje o tak szybkim rozwoju rynku reklamy internetowej to najważniejsze punkty opublikowanych prognoz. Oznacza to, że w bardzo krótkim czasie obraz całego rynku może się zmienić i firmy będą musiałby się do niego dostosować. Warto dodać, ze prognozy VSS uważane są za bardzo wiarygodne, więc nad zmianami warto się zastanowić już teraz.

W roku ubiegłym konsumenci poświęcali najwięcej czasu na oglądanie telewizji i słuchanie radia (łącznie obydwa te media zajmowały 70 % czasu poświęcanego mediom). Nagrania muzyczne zabierały jedynie 5,1 % tego czasu. 5 % czasu konsumenci poświęcali gazetom i internetowi. W przyszłym roku Internet ma już pochłaniać 5,1% przeznaczonego na media, a gazetom i nagraniom muzycznym pozostanie po 4,9 %.

VSS zwróciła też uwagę na to, że użytkownicy Internetu często korzystają z niego w pracy i według prognoz będą tak z niego korzystać jeszcze częściej. Nic dziwnego – firmom coraz częściej opłaca się utrzymywanie łączy internetowych i wielu pracowników nie ma problemów z dostępem do komputera i Sieci.

4.2. Najpopularniejsze formy reklamy internetowej


Początkowo reklama w Internecie przyjmowała formę tzw. mailingu, czyli wysyłania reklam za pomocą poczty elektronicznej. W 1993 roku nastąpiła rewolucja – powstała przeglądarka internetowa Mosaic, która potrafiła wyświetlać grafikę i ramki. Od tej pory reklamodawcy mogli dotrzeć do większej liczby potencjalnych odbiorców, a sama reklama mogła przyjąć formę graficzną. Druga połowa lat 90. XX wieku, to bardzo dynamiczny rozwój Internetu i technologii z nim związanych, w tym także reklamy. Jedną z popularniejszych form jaką przyjmuje reklama internetowa są banery. Oprócz nich, według badań Gemiusa najbardziej znaną formą reklamy internetowej jest mailing reklamowy. Za reklamę można uznać również ogłoszenia internetowe lub aukcje internetowe Obecnie formy prezentowania swoich reklam w sieci uległy znacznemu zróżnicowaniu. Do najpopularniejszych należą:

 • Baner tradycyjny (Banner)

 • Baner rozwijalny (Expand Banner)

 • Baner pływający (Scroll Banner)

 • Bilbord (megabaner) tradycyjny (Billboard)

 • Bilbord rozwijalny (Expand Billboard)

 • Bilbord pływający (Scroll Billboard)

 • Skyscraper tradycyjny

 • Skyscraper rozwijalny (Expand Skyscraper)

 • Skyscraper pływający (Scroll Skyscraper)

 • Rectangle (tzw. boks śródtekstowy)

 • Toplayer

 • Interstitial

 • Pop–up i pop–under

 • Tapeta (watermark)

 • E–mailing

 • Akcje sponsoringowe

 • Programy partnerskie (PP)

 • Reklama w wyszukiwarkach

 • Czat sponsorowany

 • Artykuł sponsorowany

 • Latający kursor

Baner tradycyjny o wymiarach 468×60 to graficzny prostokąt reklamowy, statyczny lub animowany. Po kliknięciu myszką banera otwierana jest witryna produktu lub reklamodawcy. Baner położony jest przeważnie centralnie na górze strony. Spotyka się także banery na środku strony czy tekstu (tak zwane banery śródtekstowe), albo i na samym dole. Coraz większą popularność zyskują banery rozwijalne, czyli takie, które powiększają się po naprowadzeniu na nie wskaźnika myszki. Jest mnóstwo odmian banerów: billboardy, skyscrapery, przyciski.

Reklama banerowa może być powszechna, czyli skierowana do każdego internauty, lub targetowana, czyli wycelowana do konkretnej grupy potencjalnie zainteresowanych. Tę drugą wykorzystują na przykład portale, umożliwiając ograniczenie emisji banerów do stron konkretnych serwisów tematycznych.

Skuteczność banerów określano dawniej według wartości współczynnika kliknięć, czyli stosunku liczby osób, które kliknęły baner, do wszystkich, które go widziały. Wraz z rozpowszechnieniem się banerów współczynnik ten zaczął spadać i obecnie dla przeciętnego, klasycznego banera wynosi około 0,5%, co oznacza, że baner klika co dwusetny internauta. Świadczyć mogłoby to o bardzo małej skuteczności tej formy reklamy. W rzeczywistości tak nie jest. Baner należy postrzegać jako reklamę marki, sposób na poinformowanie o istnieniu firmy. Samo zobaczenie banera przez użytkownika daje już efekt reklamowy.

Pomimo przytłaczającej powszechności banerów, niekiedy udaje się uzyskać wartość współczynnika kliknięć na bardzo wysokim poziomie kilku procent. Na przykład pierwsze kampanie z emisją banerową w komunikatorze Tlen.pl przy oknie rozmowy przyniosły wysoką skuteczność – 3,4%.

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie blokują pop–upy, jednak blokada nie obejmuje ich następców – brandmarków Coraz więcej internautów nie korzysta z przeglądarek, lecz właśnie z komunikatorów, systemów wymiany plików, platform do gier online. Dlatego właśnie umieszczanie banerów w tych miejscach wydaje się właściwym sposobem na uzyskanie większego współczynnika kliknięć. Baner to wciąż dobry sposób na zareklamowanie sklepu internetowego.

Rys. 25. Przykładowy banner

Źródło: reklama.interia.pl


Banner rozwijalny to interaktywny banner, który po najechaniu na niego kursorem myszy "rozwija się" do większego rozmiaru, pozwalając na wykorzystanie dodatkowej powierzchni dla prezentacji Reklamodawcy. Maksymalne rozmiary po rozwinięciu to 468x240 pikseli.


Rys. 26. Banner rozwijalny

Źródło: reklama.interia.pl


Banner pływający to forma reklamy przesuwająca się wraz z przewijaniem w górę i w dół oglądanej strony serwisu. W ten sposób reklama pozostaje zawsze widoczna dla odwiedzającego serwis, bez względu na to, w którym miejscu na stronie aktualnie się on znajduje Reklama powinna zawierać krzyżyk do odesłania jej w standardowe miejsce danej formy reklamowej.

Rys. 27. Banner pływający (zaznaczony na zielono)

Źródło: www.polandgateway.com


Billboard tradycyjny to graficzna reklama dynamiczna umieszczana na górze strony w miejscu tradycyjnego bandera. Przyjmuje ona rozmiary do 750×100 pikseli. Większe rozmiary są jedyną cechą różniąca billboard od bannera.


Rys. 28. Billboard tradycyjny

Źródło: reklama.interia.pl

Billboard rozwijalny (expand billboard) to następca standardowego billboardu. Jego rozmiar to zazwyczaj 750 na 100 pikseli lub 728 na 98 pikseli (maksymalnie do 750x300 pikseli). Jego charakterystyczną cechą jest to, że po najechaniu na niego kursorem rozwija się zasłaniając część redakcyjną strony internetowej. Po usunięciu kursora z reklamy jest ona pomniejszana do wymiaru billboardu. Powstanie expand billboardów było konsekwencją wzrastającego szumu reklamowego w Internecie i chęci wyróżnienia się reklamodawców przy jednoczesnym wzroście przepustowości łącz internetowych. Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych form reklamy internetowej.


Rys. 29. Billboard rozwijalny

Źródło: abc.com.pl


Scyscraper to pionowa, prostokątna forma reklamy przeważnie o rozmiarach 120x600 pikseli (maksymalnie 160x600 pikseli), wywodząca się od tradycyjnego billboardu. Większa powierzchnia oraz nietypowy układ gwarantują większą zauważalność. Po wyświetleniu jest widoczny po prawej stronie w oknie przeglądarki użytkownika. Do największych zalet tej formy reklamy zalicza się możliwość stworzenia interesującej i rzucającej się w oczy reklamy oraz to, że ze względu na swą budową reklama pozostaje widoczna, nawet po częściowy przewinięciu strony.


Rys. 30. Skyscraper (zaznaczony na zielono)

Źródło: www.polandgateway.com


Skyscraper rozwijalny to pionowa prostokątna forma reklamy, która po najechaniu na nią kursorem myszki "rozwija się" do większego rozmiaru co pozwala na wyeksponowanie dodatkowych treści. Większa powierzchnia oraz nietypowy układ gwarantują zauważalność. Po wyświetleniu jest stale widoczny w tym samym miejscu w oknie przeglądarki użytkownika, niezależnie od przewijania w dół lub w górę treści strony.


Rys. 31. Skyscraper rozwijalny (zaznaczony na zielono)

Źródło: www.polandgateway.com


Skyscraper pływający to forma reklamy różniąca się od tradycyjnego skyscrapera tym, że po wyświetleniu jest stale widoczny w tym samym miejscu w oknie przeglądarki użytkownika, niezależnie od przewijania w dół lub w górę treści strony.


Rys. 32. Skyscraper pływający (zaznaczony na zielono) – strzałkami oznaczono kierunek przemieszczania się reklamy, podczas przesuwania strony serwisu www

Źródło: www.polandgateway.com


Rectangle (Boks śródtekstowy) to dynamiczna reklama umieszczona centralnie, wewnątrz treści prezentowanych na stronie. Maksymalny rozmiar tego rodzaju reklamy wynosi 300 x 250 pikseli.


Rys. 33. Rectangle (Boks śródtekstowy) (zaznaczony na zielono)

Źródło: www.polandgateway.com
Toplayer to animacja w technologii Flash wykorzystująca ruchome elementy graficzne w dowolnych konfiguracjach oraz efekty dźwiękowe. Czas emisji poszczególnych części reklamy, jak i częstotliwość wyświetleń dla pojedynczego użytkownika ustalane są indywidualnie na potrzeby danej kampanii.


Rys. 34. Toplayer (zaznaczony na zielono) może przyjmować dowolne kształty pod warunkiem, że mieszczą się one w rozmiarach 400x300 pikseli.

Źródło: www.polandgateway.com


Interstitial to pełno ekranowa animacja ukazująca sie zaraz po załadowaniu strony lub jeszcze przed jej wyświetleniem. Kreacja musi zawierać krzyżyk X do zamykania prezentacji. Czas trwania tego typu reklamy wynosi max 10 sekund.

Rys. 35. Interstitial

Źródło: www.polandgateway.com
Pop–up to reklama graficzna emitowana w oddzielnym oknie przeglądarki, po wejściu użytkownika do danego serwisu. Pop–up wyświetla się "na wierzchu" okna przeglądarki. Pop–up mogą być wywoływane przez banner reklamowy (wyświetlenie bannera na stronie WWW wywołuje otwarcie się okienka z pop–up'em) albo niezależnie od bannera – jako osobna forma reklamy. Maksymalne rozmiary to 336x280 pikseli.


Rys. 36. Pop–up

Źródło: www.polandgateway.com


Pop–under to bliźniacza forma reklamy typu Pop–up, różniąca się jedynie tym, że Pop–under wyświetla się "pod spodem" głównego okna przeglądarki – w ten sposób kontakt z reklamą następuje po zamknięciu okna przeglądarki.

Rys. 37. Pop–under

Źródło: www.polandgateway.com
Watermark to tło serwisów, gdzie można znaleźć tapetę z logo klienta. Wchodząc na dany serwis, użytkownicy mają nieprzerwany kontakt z reklamą występującą w tle czytanego tekstu, co gwarantuje jej wysoką skuteczność. Sposób prezentacji (logo pojedyncze lub powielane, stopień nachylenia, wielkość) jest każdorazowo, indywidualnie ustalany z klientem. Kliknięcie na watermark nie powoduje automatycznego przejścia do reklamowanego serwisu.


Rys. 38. Watermark (tapeta) – w tle wyświetlanej strony można zauważyć logo firmy (w tym przypadku – poland.gateway)

Źródło: www.polandgateway.com


E–mailing to metoda polegająca na rozsyłaniu za pomocą poczty e–mail oferty danego reklamodawcy. Oferowana jest możliwość określenia adresatów korespondencji. Usługa ta dotyczy wielu kategorii np. Wieku, płci, miejsca zamieszkania, zainteresowań, wykształcenia itp. Reklamodawca uzyskuje w ten sposób pełny obraz wybranej grupy docelowej, do której został skierowany przekaz reklamowy. Możliwy jest także mailing zawierający załącznik w postaci oferty lub dodatkowej informacji na temat reklamodawcy.

Akcje sponsoringowe to działania polegające na umieszczaniu na wybranych stronach identyfikacji graficznej klienta w ramach stałych elementów serwisu, na przykład:

 • umieszczanie logo sponsora w nagłówku strony, obok nazwy serwisu;

 • stały boks partnerski na wszystkich stronach serwisu;

 • zamieszczanie artykułów sponsorowanych lub informacji PR;

 • przygotowanie konkursu.

Istnieje możliwość wzbogacenia strony o dodatkowe elementy, np. Watermark, pop–up, ruchome elementy na stronie. Cena kalkulowana jest na podstawie średniej oglądalności i zakresu sponsoringu serwisu.

Reklama w wyszukiwarkach polega na tym, że oferowane jest reklamodawcy wyróżnienie stron internetowych swojej firmy/produktu wśród innych stron, które znajdują się w poszczególnych wyszukiwarkach. Po wpisaniu przez internautę w oknie wyszukiwania jednego spośród zakupionych przez reklamodawcę słów kluczowych, adres internetowy strony reklamodawcy zostanie wyświetlony pierwszych pozycjach wyników.

Czat sponsorowany to usługa umożliwiająca Reklamodawcy dotarcie do Klientów przy pomocy czata, publicznej rozmowy w czasie rzeczywistym (wywiadu online) z użytkownikami Internetu. CZAT ze sponsorem może mieć charakter publiczny (dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu) lub zamknięty (dostępna wyłącznie dla osób upoważnionych przez reklamodawcę).

Artykuł sponsorowany to usługa pozwalająca na zamieszczenie tekstu artykułu w ramach wybranego serwisu internetowego oferującego taką możliwość. Tytuł artykułu prezentowany jest przez określony czas na stronach reklamobiorcy. Artykuł sponsorowany pozwala na przedstawienie użytkownikom dużej ilości informacji i jest idealną formą promocji firmy. Zdjęcia w artykule pozwalają na prezentację produktów, a możliwość wstawiania linków w tekście pozwala użytkownikom na przejście do promowanych stron i podejmowanie dalszych akcji, z zakupem usługi włącznie.

Latający kursor to forma reklamy oparta na formacie DHTML. Polega ona na podczepieniu logo lub innej formy graficznej, np. miniatury reklamowanego produktu, do kursora. W ten sposób obiekt przemieszcza się zgodnie z ruchami kursora na stronie. Jego wymiary to 60x60 pikseli.


4.3. Zalety i wady reklamy internetowej


Wśród zalet reklamy internetowej można wyróżnić:

 • Globalny zasięg. Komunikacja internetowa nie posiada barier geograficznych ani czasowych. Dzięki temu istnieje możliwość kierowania przekazów reklamowych do potencjalnych klientów na całym świecie. W przypadku firm międzynarodowych lub lokalnych wykazujących chęć obecności na zagranicznych rynkach, Internet jest doskonałym medium do nawiązywania kontaktów z nowymi partnerami;

 • Interaktywność. Cecha ta umożliwia utrzymywanie dwustronnych kontaktów z użytkownikami Internetu. Do wspierania kontaktów marketingowych służą, m.in. poczta elektroniczna, forum i czat. Dostarczanie aktualnych wiadomości zachęca użytkowników do wizyty w serwisie firmowym i subskrypcji biuletynu informacyjnego. Daje to możliwość budowania własnej bazy adresowej, co jest tym cenniejsze, że osoby korzystające z subskrypcji są często reprezentantami grupy docelowej;

 • Niski koszt. Internet uznawany jest za najtańsze medium reklamowe. Dzięki temu umożliwia on małym firmom organizację kampanii reklamowych, które nie mogłyby zostać przeprowadzone w prasie, radio i telewizji ze względu na wysoki koszt. Istotnym czynnikiem warunkującym sukces działań reklamowych, jest poznanie praw i zasad panujących w Internecie. Opłata za wyświetlenie reklamy jest niższa niż, np. koszt druku i kolportażu ulotek;

 • Elastyczność. Wszystkie etapy prowadzonej kampanii mogą być monitorowane. W przypadku Internetu, zleceniodawca może na bieżąco analizować efekty poszczególnych form reklamowych. Niezadowalające wyniki mogą być przyczyną podjęcia natychmiastowych zmian w kampanii promocyjnej, np. zmiany kreacji i lokalizacji. Informacje na temat liczby osób zainteresowanych ofertą, odbiorców dokonujących zakupu bezpośrednio po otrzymaniu przekazu reklamowego i wykazujących interakcję z wyświetlonymi banerami itp., są dostępne online 24 godziny na dobę. Możliwości takich brakuje w tradycyjnym modelu przeprowadzania akcji reklamowych za pośrednictwem prasy, radia, telewizji czy direct mail. Emitowane spoty reklamowe w tym przypadku charakteryzują się trwałą formą. Operacje związane z ingerencją i dokonaniem zmian w ustalonej kampanii reklamowej łączą się ze znacznymi kosztami. Wydatki poniesione na wytworzenie ulotek reklamowych są nieodwracalne, a wprowadzenie zmian jest równoznaczne z drukiem nowych ulotek;

 • Profilowanie odbiorców. Możliwość pozyskania zainteresowania grupy docelowej jest jednym z największych atutów Internetu. Nieograniczony dostęp do różnych segmentów konsumenckich umożliwia firmie nawiązanie kontaktu z poszukiwanym audytorium. Służą temu tematyczne grupy dyskusyjne, wymiana banerów i dystrybuowane biuletyny informacyjne. Zdefiniowany profil odbiorców umożliwia dopasowanie oferty marketingowej pod względem ich preferencji. Obustronny kontakt, uwzględnienie uwag klientów oraz dążenie do doskonalenia dalszych działań, są czynnikami wpływającymi na lojalność internetowych konsumentów. Nawiązanie silnych relacji między firmą, a odbiorcami jest możliwe przede wszystkim w wyselekcjonowanej tematycznie grupie użytkowników.

Wśród wad reklamy internetowej można wyróżnić: 

 • Ograniczony dostęp do sieci. Dynamiczny rozwój Internetu charakteryzuje się ciągle zwiększającą się liczbą użytkowników. Dostęp do elektronicznych zasobów możliwy jest w miejscu pracy, laboratoriach szkolnych, kawiarniach i w domach. Niestety, jeszcze nie wszyscy posiadają dostęp do sieci. Powoduje to, że korzystając tylko z reklamy internetowej, nie można dotrzeć do przedstawicieli całego społeczeństwa;

 • Brak reprezentatywności internautów. Sieć WWW jest głównie wykorzystywana przez osoby pomiędzy 16 a 45 rokiem życia. Charakterystyczne jest również, że jest częściej używana przez osoby z wyższym wykształceniem, niż z podstawowym i zawodowym. Powoduje to, że działania reklamowe w Internecie kierowane do grup, które rzadko z niego korzystają, mogą okazać się nieskuteczne;

 • Opór psychologiczny przed nowym medium. Występuje w niektórych grupach konsumenckich, zawodowych i wiekowych. Niechęć do Internetu wykazują także niektóre osoby wykształcone czy właściciele firm. Przyczyn takiej postawy można doszukiwać się w niezrozumieniu funkcjonowania nowego medium, a także w indywidualnych cechach danej osoby.